Ovo je detektor prisluškivača odličnog kvaliteta po vrlo povoljnoj ceni. Najbolji detektor prisluskivaca i bubica kao i druga spijunska oprema odličnih karakteristika.

Detektor prisluškivača laser long distance je najbolji detektor bubica

!!! NAŠA PREPORUKA !!!


spijunska oprema obuhvata i detektor prisluskivaca
Detektor bubica i druga spijunska oprema
Detektor prisluškivača najnovije generacije

VIDEO UPUSTVO ZA KORIŠČENJE:

Šta se dobija u kompletu:

 • Detektor prisluškivača model LASER LONG DISTANCE.
 • Slušalice, za diskretan rad sa uređajem.
 • Punjač kojim se puni detektor prisluskivaca.
 • Upustvo na srpskom jeziku.

Tehničke karakteristike detektora model laser long distance:

 • Frekvencije koje pokriva uređaja ili radna frekvencija uređaja je od 0.001GHz do 6.5GHz.
 • Otkriva sve vrste mikro kamera, poseduje INFRA-RED diode i infrared optiku za lako otrivanje optike mikro kamera.
 • Daljina detektovanja ili sezitivnost uređaja zavisi od uređaja koji se traže i ona se kreće u granicama od 50cm do 50m.
 • Napajanje detektor se vrši iz integrisane LI-ON punjive baterije .
 • Dimenzije detektora prisluskivaca su 94x47x76.5mm

Namena uređaja i za šta sve može uspešno da se koristi detektor bubica:

 • Detektor može da otkrije sledeće uređaje:

  • Prisluškivače i druge uređaje za prisluškivanje
  • Bežične kamere
  • Radio bubice
  • Uređaje za satelitsko pračenje vozila
  • Mikro kamere 
  • Kao i još mnoge druge uređaje

Korisni saveti za koriščenje detektora prisluškivača :

 • Radio bubice tj. prisluskivaci koji rade preko radio talasa ne mogu daljinski da se isključuju ili uključuju, što Vama olakšava pronalaženje tih uređaja, ti uređaji stalno emituju zračenje i lako ih otkrivate.
 • Uređaji za prisluškivanje koji rade preko SIM kartice odnosno koriste infrastrukturu mobilne telefonije ( spijunska oprema koja radi putem mobilne telefonije ):

  • uređaji koji imaju aktivaciju na zvuk, senzor zvuka otkrivate relativno lako. Da bi ste njih lako otkrili potrebno je da namerno proizvedete neku vrstu jake buke ( pojačate televizor ili muzički stub ) da bi ste ih aktivirali i one počele da emituju zračenje. Većina takvih bubica ne može da menja mod rada  daljinskim putem tako da ćete ih vrlo lako otkriti.
  • Uređaji koji rade samo na poziv, one su aktivne i emituju zračenje samo onda kada ih neko pozove, one se bešumno aktiviraju i počinju da emituju zračenje. Da biste otkrili tu vrstu uređaja potrebno ja da budete malo uporniji i nekoliko dana vršite pretragu. Ako pretpostavljate u koje vas vreme prisluškuju onda ćete i ove uređaje lako otkriti.

 • Svi prisluskivaci ili bubice se ograničene svojim trajanjem baterije tako da svoju pažnju prvo posvetite izvorima napajanja ( produžni kablovi, utičnice, luster i slično ) jer na takvim mestima je moguće ugraditi bubice sa trajnim napajanjem.
 • Detektor prisluskivaca može otkriti i uređaje za satelitsko praćenje vozila tzv. GPS TRACKERE. Gps trackeri šalju poziciju stalno u intervalima ( 10s, 20s .... ) i tada oni emituju zračenje i vrlo lako ih otkrivate. Međutim postoje i modeli koji se daljinski povremeno aktiviraju, onda je potrebno par dana u kontinuitetu vršiti pretragu automobila.

Ocena rada detektora prisluskivaca:

 • Pada među najkvalitetnije detektore, ima najširi frekventni opseg zbog toga može da otkrije veliki broj špijunskih uređaja ( prislusni uredjaji kao druga spijunska oprema )
 • Vrlo lako otkriva mikro kamere koje ne emituju zračenje.
 • Vrlo jednostavan za upotrebu.