Detektor prisluskivaca odlicnog kvaliteta i povoljne cene. Proverana spijunska oprema i detektor bubica najnovije generacije.

 

 Detektor prisluškivača i njegova namena :

 • Ovi uređaji služe za otkrivanje svih vrsta prisluškivača koji mogu biti postavljeni u raznim prostorijama, automobilima i drugim skrivenim mestima teško dostupnih golom oku.
 • Takođe detektor bubica može otkriti i uređaja koji služe za lociranje automobila ili uređaje za praćenje osoba.
 • Najzastupljeniji vid prisluškivanja je putem gsm uređaja za direktno slušanje koje detektor prisluskivaca otkriva bez problema.
 • U jednoj kući ili drugim objektima uređaji za prisluskivanje se vrlo lako mogu sakriti bilo gde, ovaj uređaj nam omogučava da na relativno lak i brz način otkrijemo lokaciju prisluškivača.
 • Bubice su malih dimenzija što im omogučava da se nesmetano postave u razne objekte, praktično svuda.
 • Vrlo lako se ugrađuju u razne već postojeće uređaje ( sat, produžni kabl, kalkulatore i drugo ) .


Način i princip rada detektor prisluskivaca :


 • Spijunska oprema ovoga tipa služi da se na lak način otkriju skriveni uređaji tj. ako postoje u vašoj prostoriji ili autu ili drugom mestu, detektor vam svojom signalizacijom ( koja u zavisnosti od modela može biti svetlosna, vibraciona i zvučna ) signalizira približno mesto gde se nalazi sakriveni prisluškivač
 • Postepenim približavanjem izvoru zračenja pojačava se signaliziranje (zvučna, svetlosna, vibracija ) detektora, dok udaljavanjem slabi. Isti princip važi i za određivanje u kom pravcu se nalazi uređaj, pomeranjem levo ili desno, signal se ili pojačava ili slabi.
 • Radijus dejstva detektora zavisi od više faktora: pre svega od uređaja koje otkrivate a zatim i modela detektora kojeg koristite. Radijus dejstva se kreće u granicama od 0.3 do 10m.
 • Možete ga nositi u džepu jer je malih dimenzija, sam detektor ne emituje nikakvo zračenje, precizan je i pouzdan.
 • Većina njih ima mogučnost doterivanja senzitivnosti, odnosno doterivanja na kojoj udaljenosti želite da otkrijete spijunsku opremu, to je bitno zbog određivanja MIKRO LOKACIJE uređaja za prisluškivanje.
 • Poseduju antenu koja može da se izvlači i  koja omogučava  znatno veću senzitivnost i preciznost u radu.
 • Imaju izlaz za slušalice, tako da zvučnu signalizaciju možete pratiti putem slušalica i biti potpuno neupadljivi.