Gps tracker za satelitsko pracenje vozila bez dodatnih torškova. Satelitsko pracenje se vrši u realnom vremenu na Vašem mobilnom telefonu. GPS tracker koristi infrastrukturu mobilne telefonije i nema ograničenja u dometu. Sva spijunska oprema se može kupiti u Beogradu. 

 
 

Šta predstavlja satelitsko pracenje vozila i kako funkcioniše GPS tracker ?

 • GPS ili danas poznatije satelitsko pracenje vozila predstavlja tehnologiju koju je prvo koristila američka vojska za vreme prvog rata u Iraku tzv.pustinjsku oluju zbog lakšeg pronalaženja vozila u prostoru gde nema prirodnog orijentira.
 • Global Positioning System ili drugačije GPS, njegov rad se zasniva na radu veštačkih satelite i to njih 24 koji kruže zemljinom orbitom. Zemljini sateliti odašilju vrlo precizne mikrotalase koju omogućavaju GPS TRACKER - u, da na osnovu dobijenih podataka o kretanju satelita, precizno odredi sopstvenu poziciju na zemlji. Na ovaj način spijunska oprema postaje vrlo isplativa.
 • Poslednjih godina, a naročito posle 2005 gps pozicioniranje postaje veoma popularno, klasične navigacije se postale jako dostupne. Međutim, nastaje veliki problem ukoliko želite da pratite Vaše vozilo a da se za to ne zna.
 • Postoje uređaji koji mogu da se iznajme, obično to rade osiguravajuće kuće kao uslov za kasko osiguranje, međutim samo iznajmljivanje košta između 20 i 30 eur mesečno i naravno nakon prestanka obaveze plačanja ( pošto sklapate ugovor kao za mobilni telefon ) uređaj ne ostaje vama.
 • Za 12 meseci iznajmljivanja ovakvih uređaja treba izdvojiti i više od 200eur.
 • Naravno postoje i znatno jeftinija rešenja koje zadržavaju kvalitet i brzinu lociranja u svakom trenutku. Gps tracker koristi infrastrukturu mobilne telefonije i nju koristi kako bi gps tracker prosledio informacije o svojoj poziciji korisniku.
 • Sama usluga GPS je potpuno besplatna, ono što se plaća jeste uređaj koji dešifruje mikrotalase i pretvara u jednostavne koordinate koje korisnik vidi na svom mobilnom talefonu.
 • Svi sateliti kontinuirano i neprekidno emituju signale koji ne zahtevaju povratnu informaciju o uređaju koji primaju taj signal. Gps prima taj signal, dešfruje ga, i tako dešifrovanog prosleđuje korisniku. Prilikom sračunavanja položaja, prijemnik odnosno gps tracker tj. uređaj za satelitsko pracenje vozila određuje kašnjenje tog signala sa različitih satelita i na taj način određuju svoju tačnu poziciju.
 • Sama primena GPS TRACKER -a je vrlo jednostavna i ne zahteva neko prethodno tehničko obrazovanje. Sama primena je vrlo šarenolika, a mi ćemo se zadržati na koriščenju kao spijunska oprema.

spijunska oprema i drugi gps tracker kao i satelitsko pracenje vozila

Princip rada gps lokatora tj. ove spijunske opreme :

 • Uređaj koristi infrastrukturu mobilne telefonije kako bi poslao podatke o svojoj poziciji korisniku. U gps tracker se ubacuje Sim kartica za mobilni telefon. Preporuka je da kupite potpuno nov broj telefona koji samo vi znate. Pre ubacivanje sim kartice, karticu je potrebno aktivirati u mreži tj. ubaciti u mobilni telefon i obaviti kratki razgovor. 
 • Ukoliko kartica poseduje PIN za zaključavanje OBAVEZNO GA ISKLJUČITE ( to se obično javlja prilikom paljenja mobilnog telefon ako vam je za paljenje potrebno da ukucate PIN, obavezno ga isključite ), u protivnom uređaj ne može da vrši lociranje.
 • Prilikom paljenja uređaja voditi računa da ste pravilno ubacili karticu kao i da ste pravilno namestili poklopac gps trackera. Nakon paljenja uređaju je potrebno određeno kratko vreme kako bi pronašao prvo GSM signal a zatim i GPS signal, to traja vrlo kratko. Nakon toga gps tracker je spreman za rad.
 • Uređaju zadajete jednostavnu komandu da vam u obliku sms poruke pošalje svoje koordinate ( u sms poruci dobijate informacije o, stanju baterije, geografskoj širini i dužini tj.koordinate i dobijate LINK. Jednostavnim klikom na taj link, vaš telefon vas direktno vodi na mape gde se prikazuje tačna pozicija praćenog vozila )
 • Ne postoje troškovi iznajmljivanja uređaja ili slično, jedini trošak koji imate jeste cena jedne sms poruke koja je potrebna da bi vam uređaj dostavio podatke. 

Spijunska oprema i napajanje gps trackera :

 • U zavisnosti od model gps trackera napajanje može biti kako putem svog integrisanog napajanja ( baterije ) ili direktno na mrežu napajanja automobila ili kombinacija ta dva.
 • Ovi gps trackeri mogu da se povežu kako na 12v tako i na 24v

Šta je potrebno znati o satelitskom pozicioniranju ?

 • Velika većina gps trackera zahteva otvoreno nebo ka satelitima kako bi moglo da se izvrši pozicioniranje. U praksi to znači da ako automobil ode u podzemnu gražu neće biti u mogućnosti da prihvati mikrotalase za pozicioniranje.
 • Mali broj gps trakera ( i generalno cela spijunska oprema ) ima mogućnost pozicioniranja iako nema gps signala. Pozicioniranje ( koje nije tako precizno kao preko satelita ) se vrši putem signala mobilne telefonije. Naime, gps tracker vrši triangulaciju baznih stanica i na osnovu toga dobija svoju približnu lokaciju.