Mikrokamera dugme i spijunska oprema :

 • Mikrokamera dugme je specijalno dizajnirana kamera namenjena za tajno snimanje razgovora uživo. Svojim idealnim izgledom koja sa spoljne strane izgleda kao pravo dugme doprinosi tajnom snimanju.
 • Ove spijunske kamere kao i spijunska oprema su potpuno neprimetne sa strane i omogućavaju snimanje poslovnih sastanaka uživo.

Mikrokamera dugme i spijunska oprema
Spijunske kamere u dugmetu i mikrokamera dugme
spijunska oprema i mikrokamera dugme

U kompletu mikrokamere dugme dobijate:

 • Mikrokamera dugme sa integrisanom memorijom od 4GB, ta količina memorije je sasvim dovoljna za upotrebu uređaja.
 • USB kabl za povezivanje mikrokamere dugme sa računarom
 • Upustvo na srpskom jeziku
 • Punjač 220V za brzo punjenje

Namena mikrokamere u dugmetu :

 • Namena ove mikrokamere dugme je praktično neograničena. Svoja idealna kamuflaža pruža razne mogućnosti za tajno snimanje.
 • Ova kamera se može koristiti za snimanje poslovnih sastanaka, privatnih razgovora, kontrolu radnika, dokazivanje mobinga i slično.
 • Njene tehničke karakteristike i privlačna cena omogučavaju nesmetanu primenu u raznim situacijama i za razne namene. 
 • Mikrokamera dugme se koristi za pravljenje tajnih snimaka i skriveno snimanje gde se svi zabeleženi materijali pamte na memoriju i kasnije se može manipulisati istim.
 • Sama namena uređaja je višestruka i sve zavisi od potreba korisinika.

Jedna od ideja za postavljanje mikrokamere u dugmetu tj. spijunske kamere

mikrokamera dugme i postavljanje spijunska oprema
mikrokamera dugme i postavljanje spijunske kamere

VIDEO UPUSTVO ZA KORIŠČENJE SPIJUNSKE KAMERE U DUGMETU: 

Mikrokamera dugme i tehničke karakteristike ove spijunske kamere : 

 • Ova mini kamera poseduje dva moda rada, koji se lako menjaju i uključuju,

  • Audio / Video zapis 
  • Pravljenje fotografije.

 • Sav materijial koji se napravi ovom mikrokamerom dugme se beleži i pamti u integrisanoj memoriji samog uređaja veličine od 4GB
 • Memorija mikrokamere dugme od 4GB je više nego dovoljna za upotrebu ove mikrokamere. Veća memorija Vam nije potrebna za ovu mikrokameru.
 • Napajanje ove spijunske kamere je putem integrisane LI-ON baterije od 3.7V.
 • Vreme trajanje baterije prilikom neprekidnog snimanja je od 45 do 60 min ( 1h sat neprekidnog snimanja zauzima manje od 4GB memorije )
 • Napravljeni snimak kao i svi ostali sadržaji koje napravite putem ove mikrokamere ostaje u memoriji uređaja, tako napravljeni snimci se kasnije prebace na računar putem USB kabla tako da se njima može dalje manipulisati.
 • Kvalitet video zapisa je: 640x480px, 30 frames/sec.

Ocena u radu sa mikrokamerom dugme :

 • Ova spijunska oprema se odlikuje vrlo jednostavnom upotrebom.
 • Mikrokamera dugme je jako dobro kamuflirana, lepo postavljena kamera je praktično nevidljiva za golo oko.