Spijunska kamera u privesku jako dobrih tehničkih karakteristika i odlične kamuflaže. Spijunske kamere i spijunska oprema koja svojim izgledom i izgledom pruža niz mogućnosti. 

Spijunska kamera u privesku i spijunske kamere i spijunska oprema
spijunska kamera u privesku i micro sd
Spijunska oprema i spijunske kamere izgled
spijunska kamera u privesku i spijunska oprema

U kompletu spijunske kamera privezak dobijate:

 • Spijunska kamera u privesku
 • Punjac za 220V za brzo punjenje ove spijunske kamere
 • USB kabl za povezivanje spijunske kamere u privesku sa računarom ili sa punjačem
 • Detaljno upustvo na srpskom jeziku za rad sa spijunskom kamerom u privesku

VIDEO UPUSTVO ZA KORIŠĆENJE SPIJUNSKE KAMERE U PRIVESKU

Namena spijunske kamere u privesku i princip rada :

 • Ova spijunska kamera u privesku poseduje vrlo male dimenzije kao i vrlo neupadljiv izgled crne boje. 
 • Njena očigledna uloga jeste da bude privezak za ključeve koji izuzetno liči na auto alarm, što je upravo i namera ove kamere, da svakoga ko posmatra sa strane obmane.
 • Njena stvarna uloga jeste snimanje audio / video zapisa skrivenim putem da niko ne primeti. Ova spijunska kamera u privesku je odličn za tajno snimanje razgovora koji se obavljaju uživo, poslovnih sastanaka kao i svih ostalih trenutaka koji su jako bitni za vas.
 • Princip rada ove spijunske kamere u privesku je vrlo jednostavan. Pre upotrebe je potrebno napuniti uredjaj i ubaciti micro SD karticu ( kako se to radi je objašnjeno u upustvu koje dobijate prilikom kupovine ove spijunske opreme )
 • Sve komande se nalaze na samoj spijunskoj kameri u privesku u obliku dva dugmeta ( postoje još dva dugmeta ali su ona lažna i služe sam za bolju kamuflažu ).
 • Jednostavnim pritiskom dugmeta vi zadajete odgovarajuću komandu za određeni mod rada.
 • Postoje dva moda rada: Fotografisanje i snimanje AUDIO / VIDEO zapisa.
 • Nakon snimanja sav snimeljen materijal možete pregledati, prebaciti na kompjuter ili dalje manipulisati sa njim ( prekopirati u više primeraka i slično )

Tehničke karakteristike spijunske kamere u privesku :

 • Da bi kamera pravilno funkcionisala i da bi njene tehničke karakteristike funkcionisale u punoj meri potrebno je da u karticu ubacite micro SD karticu klase 4. Takva micro SD kartica omogućava brz upis podataka na memoriju kartice bez gubitka kvaliteta. Razlika u ceni takve kartice i kartice koje se prodaju po radnjama je minimalna ako ne i neprimetna.
 • Spijunska kamera u privesku poseduje dva moda rada:

  • Fotografisanje - gde jednostavnim pritiskom na odgovarajuće dugme spijunska kamera u privesku pravi jednu fotografiju, još jednim pritiskom drugu i tako redom.
  • Snimanje audio / video zapisa - gde jednostavnim pritiskom i zadržavanjem dugmeta u trajanju od 3 sekunde započinjete snimanje. Pritiskom još jednom na isto dugme prekidate snimanje. Naravno niste u obavezi da prekinete snimanje, spijunska kamera u privesku snima sve dok se ne potroši baterija. Snimak ostaje na memoriji kamere čak i onda kada se kameri potroši baterija. 

 • Video rezolucija kamere je 720x480, to je rezolucija koju spijunska kamera pravi prilikom snimanja audio video zapisa.
 • Brzina snimanja određuje veličina od 30fps, što u praksi znači realan odziv spijunske kamere bez razvlačenja slike.
 • Brzina prenosa podataka direktno sa memorije spijunske kamere u privesku putem USB kabla je USB 2.0 standard.
Spijunska oprema i njena ocena rada:

 • Ova spijunska oprema odnosno spijunska kamera u privesku se odlikuje vrlo jednostavnim upravljanjem.
 • Vrlo dobar kvalitet dobijenih rezultata po vrlo pristupačnoj ceni.
 • Odlična kamuflaža uređaja.
 • Vrlo jednostavna upotreba, dobar izgled i pristupačna cena je izdvajaju kao spijunsku kameru.